Tag: driving

แจ้งเหตุเคลม “ประกันรถ” ยังไงนะ? ความรู้เบสิคที่ผู้หญิงขับรถทุกคนต้องรู้!

ในปัจจุบันที่มีรถบนท้องถนนประเทศไทยมากกว่า 30 ล้านคัน และรถราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้าน เราเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากจะเพิ่มความรู้เบื้องต้นแบบเบสิคที่ให้เข้าใ...

Close