Beauty

PIXI BEAUTY THAILAND – Glow Collection ใหม่ น่าใช้สุด ๆ ไปเลย

ประมาณเดือนกว่า ๆ ที่แล้วมีคนส่งเมลติดต่อมาถามว่าจะส่งของ Pixi Beauty Thailand มาให้ลอง สนใจมะ เราก็แบบเออสนใจสิ เป็นแบรนด์ที่รู้จักและรู้ว่ามันแพงด้ว...

Close