Thursday, July 4, 2019

สอบตก ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาก ๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลว

เคยไหม อ่านแทบตาย เข้ามันทุกคลาส แต่ดัน “สอบตก” ? เราเพิ่งเจอสด ๆ ร้อน ๆ เลยเมื่อวาน เลยอยากรีบมาเขียนความในใจ และ emotional journey ที่ได...

Close